Toimitusprosessi

Lehteen tarjottava materiaali lähetetään sähköisen järjestelmän kautta lehden kirjoittajaohjeiden mukaisesti. Artikkeleiden arvioinnissa käytetään referee-menettelyä, jossa käsikirjoitukset lähetetään kahdelle asiantuntijalle arvioitavaksi. Arvioijien ja kirjoittajan henkilöllisyyttä ei paljasteta toisilleen. Kirjoitusten lähettäminen, niiden arviointi ja toimitusprosessi etenevät sähköisen järjestelmän kautta. Arvioinneissa joko annetaan korjaus- ja parannusehdotuksia tai hylätään artikkeli. Lehteen lähetetyt käsikirjoitukset ovat harvoin sellaisenaan valmiita julkaistavaksi. Useimmiten arvioijat pyytävät artikkeleihin muutoksia 1–3 kertaa arviointiprosessin aikana. Kokonaisuudessaan arviointiprosessi kestää noin muutamasta kuukaudesta puoleen vuoteen. Kun arvioijat ja päätoimittaja katsovat tekstin julkaisuvalmiiksi, päätoimittaja tekee julkaisupäätöksen.