Toimituskunta

Päätoimittaja
Satu Jyväkorpi
dosentti, tutkija
Helsingin yliopisto
paatoimittaja[at]gerontologia.fi
puh. 050 492 0970

Osastotoimittaja
Hanna-Kaisa Hoppania
tutkija
Ikäinstituutti
osastotoimittaja[at]gerontologia.fi

Toimitussihteeri
Heli Ilola
toimitus [at] gerontologia.fiToimituskunta

Outi Jolanki
Tampereen yliopisto ja Jyväskylän yliopisto

Hannu J. Koponen
HYKS, Psykiatriakeskus

Kirsi Lumme-Sandt
Tampereen yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta (terveystieteet)

Ilkka Pietilä
Helsingin yliopisto, valtiotieteellinen tiedekunta

Merja Rantakokko
Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Erja Rappe
Ikäinstituutti, Helsinki

Timo Strandberg
Helsingin yliopisto ja HUS; Oulun yliopisto

Riitta Suhonen
Turun yliopisto, hoitotieteen laitos

Sinikka Vakimo
Itä-Suomen yliopisto, humanistinen osasto

Minna Zechner
Lapin yliopisto, sosiaalityö (sosiaalipalvelut ja -politiikka)