Hyvässä seurassa - ikääntyminen ja sosiaaliset suhteet -seminaarin esityksiä

Ikääntymisen tutkimusseminaari pidettiin Tieteiden talolla Helsingissä torstaina 8.11.2018 ja aiheena oli ikääntyminen ja sosiaaliset suhteet. Järjestäjinä toimi Kasvun ja vanhenemisen tutkijat ry ja Ikäinstituutti. Tilaisuuden esitykset loivat kattavan kuvan sosiaalisten suhteiden merkityksestä ikääntyneille ihmisille, heidän omaisilleen ja heidän kanssaan työskenteleville ammattilaisille.

PDF iconPynnönen, Sosiaalisen osallistumisen yhteys iäkkäiden ihmisten terveyteen.pdf

PDF iconTiilikainen, Yksinäisyys tilanteisena ja elämänkulullisena kokemuksena.pdf

PDF iconPietilä, Löydettynä - yksin asuvat ikäihmiset ja etsivä vanhustyö.pdf

PDF iconMurto ja Mustonen, Yhdessä kotikulmilla - toimintaa ja kokemuksia.pdf

PDF iconSimonen, Iloa eläimistä - ihmisen ja koiran väliset sosiaaliset suhteet.pdf