Kasvun ja vanhenemisen tutkijat ry:n gradupalkinto Niina Laitisen aivoinfarktin sairastaneiden palveluiden käyttöä tutkivalle työlle

Kasvun ja vanhenemisen tutkijat ry on perinteisesti jakanut pro gradu -palkinnon kolmen vuoden välein järjestettävän Gerontologia-kongressin yhteydessä. Palkinnon tavoitteena on nostaa esiin ansiokas pro gradu -tutkielma, joka edistää hyvän vanhenemisen edellytyksiä ja ikääntymiseen liittyvän tiedon kasvua sekä lisää mahdollisuuksia ikääntymisen kysymysten parissa työskentelevien yhteistyöhön. Tänä vuonna kongressi jouduttiin perumaan koronapandemian vuoksi, emmekä valitettavasti päässeet juhlistamaan gradupalkintoa Jyväskylän Paviljonkiin. Näin poikkeusaikana teemme sen etänä ja lähetämme lämpimät onnittelut palkinnon saajalle Niina Laitiselle!

Laitisen kansanterveystieteen pro gradu -tutkielma ”Aivoinfarktin sairastaneiden iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttö elämän viimeisinä vuosina” valikoitui voittajaksi kahdeksan hyvin erilaisia tieteenaloja edustavien tutkielmien joukosta. Edellä mainittujen tavoitteiden lisäksi arvioinnissa painotettiin metodologisia valintoja, tieteellistä esitystapaa ja tulosten hyödynnettävyyttä. Arviointiraadin mukaan Laitisen tutkielman tekee erityisen ansiokkaaksi se, että ”työssä huomioidaan tutkittavien sukupuoli ja se, että otoksessa ovat mukana myös kaikkein heikkokuntoisimpia ikäihmisiä, jotka yleensä jäävät tutkimusten ulkopuolelle.”

Raadin mukaan Laitisen tutkielman ”tulokset tuottavat arvokasta tietoa sosiaali- ja terveyspalvelujen kannalta erityisiin riskiryhmiin kuuluvista iäkkäistä ihmisitä. Lisäksi tutkimuksessa todennetut eri ikäisten miesten ja naisten toisistaan poikkeavat hoitopolut herättävät kysymyksen nykyisen hoidon tasa-arvoisuudesta, ja samalla uusi tieto voi auttaa oikeudenmukaisemman hoito- ja palvelujärjestelmän suunnittelussa. Laitinen tuo myös esiin sen, että tulevaisuudessa on tärkeää tutkia sitä, miten eri palvelumuodot täydentävät toisiaan ja miten omaisten antama apu ja vammaispalvelujen käyttö ovat yhteydessä muiden palvelujen käyttöön.”

Kasvun ja vanhenemisen tutkijat ry onnittelee lämpimästi Niinaa ja kiittää ansiokkaasta työstä gerontologian alalla! Suuri kiitos myös palkinnon arviointiraadille apulaisprofessori Minna Zechnerille (Lapin yliopisto), tutkijatohtori Jari Pirhoselle (Helsingin yliopisto) ja tutkimusjohtaja Katja Kokolle (Jyväskylän yliopisto).

 

Elisa Tiilikainen, puheenjohtaja, Kasvun ja vanhenemisen tutkijat ry

 

TÄSTÄ voit lukea Niinan blogikirjoituksen.

Pro gradu on saatavilla: https://trepo.tuni.fi/handle/10024/117316