Yhdistyksen puheenjohtaja vaihtuu

Kasvun ja vanhenemisen tutkijat ry valitsi vuosikokouksessaan 6.4.2022 yhdistyksen uudeksi puheenjohtajaksi terveystieteiden tohtori Linda Enrothin. Enroth liittyi KaVaan vuonna 2012 ja on ollut aktiivisesti mukana yhdistyksen toiminnassa sekä jäsensihteerinä (2014-2016) että hallituksen jäsenenä (2015-2022). Lisäksi hän on toiminut pohjoismaisen gerontologian kattojärjestön (Nordic Gerontological Federation) sihteerinä vuosina 2017-2020.

Enroth työskentelee Tampereen yliopistossa Yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa ja on kiinnostunut pitkäikäisyydestä, terveydestä ja toimintakyvystä, sosiaali- ja terveyspalvelujen käytöstä ja erityisesti näiden sosiaalisesta eriarvoisuudesta ja ajallisista muutoksista. Hän on vastuullinen tutkija monitieteisessä Tervaskannot 90+ hankkeessa ja johtaa projektia (PRODEL), jossa tarkastellaan, onko yleistynyt pitkäikäisyys lisännyt toimintakykyisiä vai toimintakyvyn rajoitteisia elinvuosia.   

Enroth kuuluu Gerontologian tutkimuskeskukseen (GEREC) ja Suomen Akatemian rahoittamaan Ikääntymisen ja hoivan tutkimuksen huippuyksikköön (CoE AgeCare). Hänen tärkein pohjoismainen yhteistyöverkostonsa on Social Inequalities in Aging (SIA).