Gerontologia-lehti etsii uutta osastotoimittajaa

Gerontologia on monitieteellinen ja laajan lukijakunnan tavoittava lehti, joka käsittelee vanhuutta ja
elämänkulkua erilaisista näkökulmista. Lehdessä julkaistaan sekä suomen- että ruotsinkielisiä tieteellisiä
artikkeleita ja katsauksia sekä muita kirjoituksia gerontologian kaikilta osa-alueilta.
Nykyisen osastotoimittajan siirtyessä ulkomaille töihin Gerontologia-lehdessä on avautumassa
osastotoimittajan tehtävä vuoden 2022 alusta alkaen.
Uuden osastotoimittajan toivotaan voivan aloittaa perehtyminen tehtävään loka-marraskuussa 2021.
Tällöin nykyinen osastotoimittaja voi perehdyttää tehtävään ja vuoden 2021 viimeinen numero toimitetaan
yhteistyössä.


 
Tiedustelut:
osastotoimittaja[at]gerontologia.fi
Hakemukset ansioluetteloineen:
satu.jyvakorpi[at]gery.fi