Sosiologipäivien 2016 työryhmä "Gerontologinen mielikuvitus", Jyväskylä, 17-18.3.2016.

Sosiologipäivien 2016 työryhmä "Gerontologinen mielikuvitus", Jyväskylä, 17-18.3.2016. Tervetulleeksi toivotetaan mielikuvituksekkaat puheenvuorot, joissa vanhenemista lähestytään eletyn elämän, kulttuuristen normien, toimintakäytäntöjen tai yhteiskuntapolitiikan näkökulmasta. Työryhmässä esiteltävä tutkimus voi olla teoreettisesti tai metodologisesti suuntautunutta, se voi olla tutkimuksen tutkimusta, mutta myös käytännön kokeiluja esittelevää, vanhoja tuttuja kohteita uudella tavalla lähestyvää tai kokonaan uusia kohteita koskevaa empiiristä tutkimusta. 250-300 sanan abstraktiehdotukset toivotaan 18.1.2016 mennessä työryhmän koordinaattoreille Antti Karistolle (antti.karisto@helsinki.fi) ja Elisa Tiilikaiselle (elisa.tiilikainen@uef.fi). Heiltä saat myös lisätietoja!